top of page
page-title-background.jpeg

530 HA100

Bu yenilikçi kaplama, 100°C'nin üzerindeki sıcaklıklarda etkinleştirilir ve 240°C'ye kadar son derece aşındırıcı ortamlara dayanabilir. 
Ürün, üretimin durdurulmasının mümkün olmadığı sıcak proses yüzeylerine uygulanır. 530 HA100, korozyon önleyici bariyer kaplaması olarak veya çok katmanlı polipropilen ve polietilen boru sarma için astar olarak kullanılabilir.

530 HA100
bottom of page