top of page
page-title-background.jpeg
  • Yazarın fotoğrafıTaylan Karakaya

Pompa Etüdü Nedir? Nasıl Yapılır?

Pompalara yönelik enerji verimlilik çalışmaları için ilk işlem pompa etüdü yaptırmak.Photo credit by Recton


Pump Audit nedir? Pompalarda Enerji Tasarrufu Nasıl Sağlanır?


Artan enerji maliyetleri,çevre ve iklim politikaları nedeniyle ‘Enerji Tasarruf’ projeleri gittikce önem kazanmaya devam ediyor. İşletmeler rekabet edebilmek ,kaynaklarını verimli kullanabilmek,enerji ve bakım maliyetlerini azaltabilmek adına Verimlilik projelerine yöneldiler.

Pompalar, dünyada tüketilen elektirik enerjisinin %10’unu tek başına tüketen ekipmanlardır. Bu nedenle işletmelerin enerji tüketim maliyetlerinde çoğunlukla ilk sıralarda yer alırlar. Enerji verimliliği politakaları oluşturan ve bu doğrultuda projeler üreten kuruluşlar için pompalar ilk iyileştirme yapılması gereken ekipmanlar olmalıdır.

Pompalar işletmenin farklı yerlerinde çok sayıda çalışan cihazlardır ve bu nedenle çoğu zaman tükettikleri enerjinin farkına varılamayabilir. İşletmelerde çok yüksek güçlerde pompalar bulunabileceği gibi,düşük güçlerde çok sayıda pompa da çalıştırılmaktadır. Düşük güçler deki pompaların tüketimleri hesaplandığında oldukça yüksek enerji tüketimleri sözkonusu olabilir.

Pompaların performansları gözlemlenerek tasarruf potansiyelleri mühendislik çalışmaları ile ölçülebilir hale getirilmektedir.

Recton,pompalarda enerji verimliliği projeleri oluşturmak isteyen tesislere Pompa Etüd (Pump Audit) hizmeti ile çözümler sunmaktadır. İşletmeler tesislerinde bulunan verimsiz pompalar için proje hazırlanması konusunda Recton ile çözüm ortaklığına dayalı bir model oluşturarak Pump Audit hizmetlerinden faydalanabilirler.


Pump Audit, mevcut eski ve verimsiz çalışan pompalara yönelik geliştirilmiş Grundfos’a özgü enerji tasarruf ve çevre projesidir. Bu proje ile işletmelere, pompa ve elektirik motorları ile ilgili enerji tasarruf projeleri geliştirmek,teknik danışmanlık yapmak ve projelerin uygulanmasını sağlamak hedeflenmiştir.

Pump Audit ölçümlerinde anlık değerler izlenebildiği gibi ,uzun dönem(haftalık,aylık,yıllık) Online Pump Audit hizmeti de verilebilmektedir. Bazı hatlarda tüketim profillerini belirlemek için uzun dönem ölçümlere ihtiyaç duyulmaktadır.


Pump Audit (Pompa Denetimi) Ekipmanları Nelerdir?


Pump Audit ölçümlerinde taşınabilir ölçüm ekipmanları kullanılır. Bu ekipmanlar ile bir pompanın performansının ölçülmesi için gerekli tüm değerler ölçülür. Bu değerlerden bazıları;

-Debi (m3/h), Su Hızı (m/s),Basınç /Fark Basıncı(bar),Sıcaklık,Seviye,Enerji Değerleri (Voltaj,Akım,Güç (kw),Harmonikler vb)

Ölçümler pompalar durdurulmadan yapılmaktadır. Bu sayede işletmede duruşa neden olmadan gerekli tüm veriler alınabilmektedir. Ölçülen değerler özel Pump Audit yazılım sayesinde değerlendirilmekte ve raporlanmaktadır.

Pump Audit’i Kim Yapar?


Pompa teorisi ve uygulamaları,pompalarda ve elektirik motorlarında enerji tasarruf yöntemleri geliştirme ve uygulama konularında uzun süreli eğitimler almış Pump Audit uzmanları tarafından yapılmaktadır. Pump Audit uzmanları aynı zamanda Yenilenebilir Enerji İşleri Genel Müdürlüğü Enerji Yöneticisi kurslarına katılmış ve endustri,bina konularında eğitim almış enerji yöneticileridir.Pump Audit Projesinin Faydaları Nelerdir?


· İşletmenin enerji maliyetlerini azaltır. (%70’e varan enerji tasarrufu)

· İşletmenin çevreye yaydığı C02 Sera Gazı salınımını azaltır.

· Pompalarda maksimum verim alınmasını sağlar.

· Senaryo değişiklikleri,prosese uygun çözümler ile konfor sağlar.

· Bakım maliyetlerini azaltır ve bakım,işletme kolaylığı sağlar.

· Enerji yöneticilerine ve enerji birimlerine proje desteği sağlar.

· VAP(Verimlilik Arttırıcı Proje) ve Gönüllü Anlaşmalara başvuru yaparak destek ve teşviklerden faydalanabilmek için altyapı ve proje hazırlanmasını kolaylaştırır.


Hangi Sektörlerde Pump Audit Projesi Yapıldı?


Recton ,müşterilerine son 7 yıldır Pump Audit proje hizmetlerini sunmaktadır. Bu süre içinde 100 ‘e yakın tesiste çalışmalar yapılmış ve projelerin uygulanması ile milyonlarca kwh enerji tasarrufu sağlanmıştır.


Endüstri Tesislerinde

· Gıda,Otomotiv,Üretim Tesisleri, Demir/çelik, kimya, petrokimya

Ticari Binalarda

· Otel,Alışveriş Merkezi,İş Merkezleri ve Binalar

Su Hizmetleri

· Belediyeler,Organize Sanayi Bölgeleri,Kamu kurumları,terfi istasyonları


Pump Audit Hangi Pompalara Uygulanır?


· Eski pompalarda (özellikle 6-7 yıl ve üzeri yaştaki pompalarda)

· Hatalı seçilmiş vanaları kısık çalıştırılan pompalarda

· Verimsiz yada düşük verimle çalışan sistemlerde

· Değişken çalışma koşullarına sahip fakat sabit (on/off) çalıştırılan kontrolsöz sistemlerde.


Pump Audit (Pompa Denetimi) Nasıl Yapılır? Aşamaları Nelerdir?


Ön Etüd


Öncelikle Pump Audit uzmanı tarafından proje hazırlanacak tesiste pompalara yönelik bir ön etüd yapılır. İşletme geneli pompaların durumları incelenir. Çalışma senaryoları ve genel tasarruf potansiyeli tespit edilir. Proje hazırlanacak tesisin enerji verimlilik politikaları,bütçesi ve proje ile ilgili zamanına göre karşılıklı iş modeli ve çözüm ortaklığı esasları belirlenir.


Proje Ekibi Oluşturulması


Pump Audit için anlaşma yapılan tesiste ilk olarak bir Enerji Verimlilik Proje ekibi oluşturular. Bu ekip projenin başından sonuna kadar olan süreci yönetir. Proje ekibinde,mekanik,elektirik,bakım,işletme,satınalma gibi birimlerden temsilciler görev yapar. Recton ,yapılan çözüm ortaklığı anlaşması ile bu ekibin bir üyesi olur.


Planlama& Envanter Oluşturulması


İsletme genelinde pompa&Motor envanter listesi oluşturulur. Proje ekibi ile birlikte çalışma sürelerine,pompaların durumuna ve kritik çalışma koşullarına göre proje safhalara ayrılır. (Faz 1,Faz 2 gibi).


Pump Audit


Proje ekibi ile odaklanılan pompa gruplarına planlanan tarihlerde Pump Audit çalışmaları yapılır. Sahada pompaların performansları ölçülür,çalışma senaryoları belirlenir,tesisat yapısı ve prosesleri incelenir. Tüm değerlendirme ve etüdler tamamlandıktan sonra Pump Audit raporu hazırlanır.


Pump Audit Rapor ve Proje Sunumu


Saha çalışması sonrası tüm değerler teknik ekip ve üst yönetim’e sunulmak üzere raporlara dönüştürülür. Tüm sayısal değerler işletme yönetimi için finansal ve uzun dönem projeksiyonlar haline dönüştürülerek proje ekibine ve yönetime sunulur. Teknik raporlar sistem ve pompa bazlı olarak ayrıntılı hazırlanır.


Pump Audit Proje Çıktıları


· Proje enerji tasarruf değeri (kwh/yıl ve 10 Yıllık)

· Proje enerji tasarruf oranı (%)

· Proje geri ödeme süresi (ay/yıl)

· Proje CO2 Kazanımı (ton) ve karbon enventeri

· Proje Yatırım Tutarı(euro)

· Proje uygulama planı


Proje Değerlendirme Ve Uygulama Süreci


Proje ekibi ve işletme yönetimi tarafından onaylanan Enerji Verimlilik Projesi,hazırlanan plan dahilinde uygulama aşamasına geçilir. Recton,pompa seçimi,tedariği,uygulama ve devreye alma aşamasında çözüm ortağı olarak tüm sürece yönelik teknik destek ve danışmanlık hizmetini sunar.

Pump Audit Enerji Tasarruf Programı için Recton size en uygun çalışma modelini oluşturabilir. işletmenize, tecrubeli teknik personel,kaliteli ürün ve doğru proje çalışmaları ile çözüm ortaklığına dayalı Enerji Tasarruf Projeleri sunar.
285 görüntüleme0 yorum

Son Yazılar

Hepsini Gör

Comments


bottom of page